KNIHOVNA

 

Knihovna Vratislavice nad Nisou

Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010
Nad Školou 1675, 463 11 Liberec 30
tel.: 773 584 381, 482 321 808
e-mail: knihovna@vratislavice.cz
knihovnice: Markéta Fizková, Helena Brestovanská a Blanka Šafránová Krejbichová


Provozní doba knihovny - uzavřena v souvislosti se stěhováním do nových prostor:

Oznamujeme všem čtenářům naší knihovny, ať vyčkají s vracením vypůjčených dokumentů (knih, časopisů, audioknih i her) do doby, než se knihovna přestěhuje do nových prostor IGI VRATISLAVICE.

Všechny výpůjčky do té doby automaticky prodloužíme, a to bez sankčních poplatků. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás v nové knihovně!

 

BALENÍ UČEBNIC

Jako každý rok nabídneme školákům a jejich rodičům sezónní službu balení učebnic. Zabalíme Vám učebnice do kvalitní pevné fólie, kterou samy používáme na balení svých vlastních titulů. Knihy – učebnice můžete přinášet do provizorních prostor knihovny v KC VRATISLAVICE 101010 až do 10. září. V pondělí, středu a čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin, v úterý a pátek od 9:00 do 15:00 hodin. Podle aktuálních provozních podmínek Vám je obalíme na počkání nebo je připravíme do dalšího pracovního dne.

 

 

Prosíme o dodržení pravidla 3 R - respirátor, rozestupy min. 2 m, dezinfekce rukou.

Počet osob v knihovně je omezen na 3 čtenáře (1 osoba na 15 m2).

Služby knihovny

 • nabízíme zejména výpůjční služby (půjčování a vracení)
 • internet a studium je umožněno pouze v nutných případech
 • pobyt v knihovně prosím zkraťte na nejnutnější dobu
 • zpozdné (upomínky) za nevrácené výpůjčky se budou počítat od pondělí 17. 5. 2021

Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Online katalog:

Pro přístup klikněte zde.

knihovna

Zřizovatel:

Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou

Tanvaldská 50, 463 11 Liberec
tel. 482 428 810
e-mail: vratislavice@vratislavice.cz

 knihovna


Úhrady služeb Knihovny městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou

Základní roční poplatky:

 • Děti do 15 let                        20,- Kč
 • Studenti                                50,- Kč
 • Důchodci                              20,- Kč 
 • Ostatní                                100,- Kč

 
Jednorázové užití služeb knihovny:

 • Jednorázová výpůjčka           20,- Kč


Tisk/kopírování :

 • Tisk z počítače/ kopírování strana A4 černobílá     1,-Kč
 • Tisk z počítače/ kopírování strana A4 barevná       2,-Kč
 • Tisk z počítače/ kopírování strana A3 černobílá     2,-Kč
 • Tisk z počítače/ kopírování strana A3 barevná       4,-Kč

Laminování dokumentů:

 • Formát „průkazka“             Síla fólie 125mic               Cena 10,- Kč
 • Formát A5                          Síla fólie 80mic                 Cena 15,- Kč
 • Formát A4                          Síla fólie 80mic                 Cena 20,- Kč
 • Formát A3                          Síla fólie 80mic                 Cena 30,- Kč


Meziknihovní výpůjční služba:        
            zdarma


Poplatek při ztrátě dokumentu
:

 • Cena dokumentu + 200,- Kč / cena dokumentu se stanovuje podle roku vydání: do roku 1992 = pětinásobek   pořizovací hodnoty, od roku 1992 a výše = pořizovací hodnota /


Poplatek při částečném poškození knihy:

 • Do 50% pořizovací ceny, minimálně 10,- Kč


Duplikát čtenářského průkazu:
       20,- Kč


Upomínky :

 • 1. upomínka     10,-Kč
 • 2. upomínka     30,-Kč
 • 3. upomínka     50,-Kč
 • 4. upomínka     50,-Kč + 50Kč manipulační poplatek

 

Internet lze v knihovně využívat bezplatně.

Tento ceník je platný od 4. 12. 2017 a schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.

FACEBOOK PROGRAM
created by CTECH s.r.o. ©2012